25 سال سابقه

 

شرکت سیم برش الیگودرز

با بیش از 25 سال سابقه در سال 1370 تاسیس گردید ، این شرکت در زمینه تولید انواع سیم برش الماسه و سگمنت های سنگبری و نیز با داشتن مجهزترین خطوط تولیدی ، این افتخار را دارد که بتواند در این زمینه همکاری نزدیکی را با مشتریان گرامی داشته باشد .

 

هولوگرام شرکت سیم برش الیگودرز

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید

سیم برش ماربل

قطر کد شرکت ابعاد تعداد سگمنت مشخصات کاربرد
۹۰۰ ۵٫۰ ۲۴×۷٫۵×۱۰ (۱۳) ۶۴ تیزبر marble
۱۰۰۰ ۵٫۰ ۲۴×۷٫۵×۱۰ (۱۳) ۷۰ تیزبر marble
۱۲۰۰ ۵٫۵ ۲۴×۸٫۰×۱۰ (۱۳) ۸۰ تیزبر marble
۱۴۰۰ ۶٫۰ ۲۴×۸٫۵×۱۰ (۱۳) ۹۲ تیزبر marble
۱۶۰۰ ۷٫۰ ۲۴×۹٫۵×۱۰ (۱۳) ۱۰۸ تیزبر marble
۱۸۰۰ ۷٫۵ ۲۴×۱۰×۱۰ (۱۳) ۱۲۰ تیزبر marble
۲۰۰۰ ۸٫۰ ۲۴×۱۱×۱۰ (۱۳) ۱۲۸ تیزبر marble
۲۲۰۰ ۸٫۰ ۲۴×۱۱×۱۰ (۱۳) ۱۳۲ تیزبر marble
۲۵۰۰ ۹٫۰ ۲۴×۱۲٫۵×۱۰ (۱۳) ۱۴۰ تیزبر marble
۲۷۰۰ ۹٫۰ ۲۴×۱۲٫۵×۱۰ (۱۳) ۱۴۰ تیزبر marble
۳۰۰۰ ۹٫۳ ۲۴×۱۳×۱۰ (۱۳) ۱۶۰ تیزبر marble
۹۰۰ ۶٫۵×۷×۴۰ ۶۴
۱۰۰۰ ۷×۸×۴۰ ۷۰
۱۰۰۰ ۸×۸×۲۴ ۷۰
۱۰۰۰ ۸×۸×۴۰ ۷۰
۱۱۰۰ ۷٫۵×۸×۲۴ ۷۴
۱۱۰۰ ۷٫۵×۸×۴۰ ۷۴
۱۱۰۰ ۸×۸×۲۴ ۷۴
۱۱۰۰ ۸×۸×۴۰ ۷۴
۱۲۰۰ ۸×۸×۲۴ ۸۰
۱۲۰۰ ۸×۸×۳۰ ۸۰
۱۲۰۰ ۸×۸×۴۰ ۸۰
۱۲۵۰ ۸×۸×۲۴ ۸۴
۱۲۵۰ ۸×۸×۳۰ ۸۴
۱۲۵۰ ۸×۸×۴۰ ۸۴
۱۳۰۰ ۹×۱۰×۲۴ ۸۸
۱۳۰۰ ۹×۱۰×۳۰ ۸۸
۱۴۰۰ ۹×۱۰×۲۴ ۹۲
۱۴۰۰ ۹×۱۰×۳۰ ۹۲
۱۶۰۰ ۱۰×۱۱×۲۴ ۱۰۴
۱۶۰۰ ۱۰×۱۱×۳۰ ۱۰۴
۱۶۵۰ ۱۰×۱۱×۲۴ ۱۰۸
۱۶۵۰ ۱۰×۱۱×۳۰ ۱۰۸
۱۷۰۰ ۱۰×۱۱×۲۴ ۱۱۲
۱۷۰۰ ۱۰×۱۱×۳۰ ۱۱۲
۱۷۵۰ ۱۰×۱۱×۲۴ ۱۱۲
۱۷۵۰ ۱۰×۱۱×۳۰ ۱۱۲
۱۸۰۰ ۱۰×۱۱×۲۴ ۱۲۰
۱۸۰۰ ۱۰×۱۱×۳۰ ۱۲۰
۴۰۰ ۵٫۵×۷×۴۰ ۲۴
۴۵۰ ۵٫۵×۷×۴۰ ۲۶
۵۰۰ ۵٫۵×۷×۴۰ ۳۰
۶۲۵ ۵٫۵×۷×۴۰ ۳۶
۶۲۵ ۶×۷×۴۰ ۳۶
۶۲۵ ۵٫۵×۷×۴۰ ۴۲
۶۲۵ ۶×۷×۴۰ ۳۶
۶۲۵ ۶×۷×۴۰ ۴۲
۶۵۰ ۵٫۵×۷×۴۰ ۳۸
۶۵۰ ۵٫۵×۷×۴۰ ۴۶
۶۵۰ ۶×۷×۴۰ ۳۸
۶۵۰ ۶×۷×۴۰ ۴۶
۶۵۰ ۶٫۵×۷×۴۰ ۳۸
۶۵۰ ۶٫۵×۷×۴۰ ۴۶
۷۰۰ ۵٫۵×۷×۴۰ ۴۰
۷۰۰ ۵٫۵×۷×۴۰ ۵۰
۷۰۰ ۶×۷×۴۰ ۴۰
۷۰۰ ۶×۷×۴۰ ۵۰
۷۰۰ ۶٫۵×۷×۴۰ ۴۰
۷۰۰ ۶٫۵×۷×۴۰ ۵۰
۷۲۵ ۵٫۵×۷×۴۰ ۴۰
۷۲۵ ۵٫۵×۷×۴۰ ۵۰
۷۲۵ ۶×۷×۴۰ ۴۰
۷۲۵ ۶×۷×۴۰ ۵۰
۷۲۵ ۶٫۵×۷×۴۰ ۴۰
۷۲۵ ۶٫۵×۷×۴۰ ۵۰
۷۵۰ ۶×۷×۴۰ ۴۰
۷۵۰ ۶×۷×۴۰ ۵۰
۷۵۰ ۶٫۵×۷×۴۰ ۴۰
۷۵۰ ۶٫۵×۷×۴۰ ۵۰
۸۰۰ ۶×۷×۴۰ ۴۶
۸۰۰ ۶×۷×۴۰ ۵۷
۸۰۰ ۶٫۵×۷×۴۰ ۴۶
۸۰۰ ۶٫۵×۷×۴۰ ۵۷
۸۵۰ ۶×۷×۴۰ ۵۰
۸۵۰ ۶×۷×۴۰ ۵۸
۸۵۰ ۶٫۵×۷×۴۰ ۵۰
۸۵۰ ۶٫۵×۷×۴۰ ۵۸
۹۰۰ ۶٫۵×۷×۴۰ ۶۴
۲۰۰ ۲٫۴×۷×۴۰ ۱۳
۲۰۰ ۶×۷×۴۰ ۱۳
۲۵۰ ۲٫۴×۷×۴۰ ۱۷
۲۵۰ ۶×۷×۴۰ ۱۷
۳۰۰ ۲٫۴×۷×۴۰ ۲۱
۳۰۰ ۲٫۴×۷×۴۰ ۲۳
۳۵۰ ۳٫۲×۷×۴۰ ۲۵
۳۵۰ ۳٫۲×۷×۴۰ ۲۷
۴۰۰ ۳٫۶×۷×۴۰ ۲۸
۴۰۰ ۳٫۶×۷×۴۰ ۳۱
۴۵۰ ۳٫۸×۷×۴۰ ۳۲
۵۰۰ ۴٫۵×۷×۴۰ ۳۶
۶۰۰ ۴٫۵×۷×۴۰ ۴۲
۶۲۵ ۵×۷×۴۰ ۴۲
۷۰۰ ۵٫۵×۷×۴۰ ۵۰
۸۰۰ ۶×۷×۴۰ ۵۷
۳۰۰ ۴۰×۳×۸ ۲۲
۳۵۰ ۴۰×۳٫۲×۸ ۲۶
۴۰۰ ۴۰×۳٫۶×۸ ۲۹
۴۰۰ ۴۰×۳٫۶×۱۰ ۲۹
۵۰۰ ۴۰×۶×۸ ۳۶
۶۰۰ ۴۰×۵٫۵×۷ ۴۲
۷۲۵ ۴۰×۶×۷ ۵۰
۱۲۰۰ ۲۴×۵×۸ ۸۰
۱۲۰۰ ۲۴×۶×۸ ۸۰
۱۲۰۰ ۲۴×۷٫۵×۱۰ ۸۰
۱۲۰۰ ۲۴×۸×۱۰ ۸۰
۱۴۰۰ ۲۴×۸×۱۰ ۹۲
۱۶۰۰ ۲۴×۹٫۲×۱۰ ۱۰۸
۱۶۰۰ ۲۴×۹٫۵×۱۳ ۱۰۸
۲۰۰۰ ۲۴×۱۰٫۵×۱۰ ۱۲۸
۲۰۰۰ ۲۴×۱۰٫۵×۱۳ ۱۲۸